Technologia wznoszenia domów drewnianych

W ramach technologii wznoszenia domów drewnianych korzystamy z tradycji podhalańskiej, czyli budowy budynków z płazów. Bardzo ważny jest wybór surowca wysokiej jakości, a do takich należy przede wszystkim świerk. Najlepszy jest ten, który pochodzi z lasów zlokalizowanych na północnym stoku. Długie zimy i niewielki przyrost sprawiają, że drewno świerkowe ma gęste oraz równomierne słojowanie na całym obwodzie, co czyni je idealnym do obróbki.

Dom z drewna 12

Najważniejsze elementy technologii płazowej

Technologia płazowa budowy domów drewnianych jest jedną z najczęściej przez nas wykorzystywanych. Na Podhalu można znaleźć wiele obiektów o ponad stuletniej historii, zbudowanych przeważnie nawet bez solidnych fundamentów. Mimo to są one w dobrym stanie technicznym dzięki prawidłowej pielęgnacji drewna. Do kluczowych elementów takich budynków należą:

  • węgły – miejsca, w których płazy łączą się ze sobą za pomocą precyzyjnie wyżłobionych zamków ciesielskich;
  • mszenie – wypełnianie szczelin pomiędzy płazami w ścianie skrętką, czyli zwiniętą wełnianką z drewnianych strug;
  • strop – najważniejsza jest rzeźbiona belka biegnąca przez środek pomieszczenia (sosręb/tragarz) z wyrytą datą powstania budynku i nazwiskiem fundatora;
  • dach podhalański – stromy dach z półszczytami, przełamany strzechą o nieco mniejszym nachyleniu.